Haberler
Bu sayfada proje faaliyetleri, çalışmalar, proje çıktıları ve yayınlarla ilgili bütün haberlere ulaşabilirsiniz.

Mardin Yerel Eşitlik Stratejik Planı onaylandı

  • Ağustos 2014
  • Çalışmalar
img

2011 yılında Kadın Dostu Kentler Programı illeri arasına katılan Mardin’de toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

6 Ağustos’ta yapılan İl Kadın Hakları Koordinasyon Üst Kurul toplantısında Mardin Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı da kapsayan Mardin Stratejik Eylem Planı oy çokluğuyla kabul edildi.

Vali Yardımcısı Hüseyin Avcı tarafından Kurulun onayına sunulan Mardin Yerel Eşitlik Stratejik Planı oy çokluğuyla kabul edildi. Vali Avcı ayrıca, programın İçişleri Bakanlığı tarafından çok önemsendiğine, kadın erkek eşitliği konusunda kurumlara düşen sorumlulukların yerine getirilmesinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Aşağıdaki bağlantıdan Mardin Yerel Eşitlik Stratejik Planına ulaşabilirsiniz.

Marin Yerel Eşitlik Stratejik Planı

Adıyaman Yerel Eşitlik Stratejik Planı onaylandı

  • Temmuz 2014
  • Çalışmalar

Adıyaman ilinin toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak ve Kadın Dostu Kent olmak için Adıyaman Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu, Adıyaman’da toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanması için ana yol haritasını oluşturan ve ayrıntılı durum analizlerine yer veren Adıyaman Yerel Eşitlik Stratejik Planı’nı onayladı.

Adıyaman Valiliği, Adıyaman Yerel Eşitlik Stratejik Planı’nın hayata geçmesi için gerekli somut adımları hızlı bir şekilde atarak, valilik ve kurumlar nezdinde yapılması gereken çalışmaları düzenleyen bir genelge yayınladı. Ayrıca, valilik içerisinde kurulan Eşitlik Birimi için de Adıyaman Valiliği bir yönerge hazırlayarak bu birimin devamlılığı adına kurumsal bir taahhüde imza attı.

Aşağıdaki bağlantıdan Adıyaman Yerel Eşitlik Stratejik Planına ve Adıyaman Valiliği Eşitlik Birimi Yönergesine ulaşabilirsiniz.

Adıyaman Yerel Eşitlik Stratejik Planı ve Adıyaman Valiliği Eşitlik Birimi Yönergesi

Şanlıurfa Yerel Eşitlik Stratejik Planı onaylandı

  • Temmuz 2014
  • Çalışmalar
img

2006 yılından bu yana Kadın Dostu Kentler Program illeri arasında yer alan Şanlıurfa’da, ildeki kadın ve kız çocuklarının eğitim, sağlık, istihdam, şiddet, kentsel hizmetler ve karar mekanizmalarına katılım alanlarındaki ihtiyaçlarını veriler ve tespitler ile ortaya koyan, kurum bazında yükümlülükleri ve amaçları tanımlayan, çözüm önerileri sunan Şanlıurfa Yerel Eşitlik Stratejik Planı onaylandı.

Vali Yardımcısı Aylin Kırıcı Duman başkanlığında toplanan Şanlıurfa İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu (İKHKK), 17 Temmuz tarihli toplantısında Stratejik Planı tartışarak karar bağladı. Söz konusu plan valilik ve belediye tarafından uygulanmak ve stratejik planlara dahil edilmek üzere kurumlara ve başkanlıklara iletildi.

Aşağıdaki bağlantıdan Şanlıurfa Yerel Eşitlik Stratejik Planına ulaşabilirsiniz.

Şanlıurfa Yerel Eşitlik Stratejik Planı

Samsun Yerel Eşitlik Stratejik Planı onaylandı

  • Temmuz 2014
  • Çalışmalar

Kadın Dostu Kentler Programı illeri arasında yer alan Samsun’da, 11 Temmuz’da toplanan Samsun Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu, Samsun’da toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanması için ana yol haritasını oluşturan ve detaylı durum analizlerine yer veren Samsun Yerel Eşitlik Stratejik Planı’nı (YESP) onayladı.

11 Temmuz 2014 tarihinde Vali Hüseyin Aksoy Başkanlığında toplanan İKHKK Üst Kurulu, Samsun YESP’i görüşerek onayladı. Toplantıda, Samsun Stratejik Eşitlik Planı’nın uygulanmak üzere ilgili kurumlara gönderilmesine de karar verildi.

Tüm bu çalışmaların en büyük mimarı, Samsun Valiliği bünyesinde üç kişilik kadro ile hizmet veren Samsun Valiliği Eşitlik Birimi olmuştur. Türkiye’de ilk kez Samsun Valiliği Eşitlik Birimi tarafından çıkarılan ve Eşitlik Biriminin çalışma usullerini, personelini ve yapısını tarif eden Eşitlik Birimi Yönergesi’ne ve Samsun Yerel Eşitlik Stratejik Planına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Samsun Yerel Eşitlik Stratejik Planı
Samsun Valiliği Eşitlik Birimi Yönergesi

Kars Yerel Eşitlik Stratejik Planı onaylandı

  • Temmuz 2014
  • Çalışmalar
img

Kars ili Yerel Eşitlik Eylem Planı, Ocak-Mayıs 2014 döneminde tüm program illerinde ortak yürütülen çalışma kapsamında yapılan bir dizi odak grup görüşmesinin ardından stratejik planlama yapısına uyumlu hale getirildi.

Kars Yerel Eşitlik Stratejik Planı 1 Temmuz 2014’te Kars İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu tarafından onaylandı ve Kars Belediye Meclisi ve Kars İl Genel Meclisi’nin gündemine alındı.

Tüm bu çalışmaların koordinasyonunun eksiksiz bir biçimde yürütülebilmesi için, Kars Valiliği, 31 Mayıs 2013 tarihinde kendi bünyesinde “Yerel Eşitlik Birimi Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesi”ni yürürlüğe koyarak güçlü bir ek dayanak oluşturdu. Yönerge ile Valilik Eşitlik Birimi’nin kuruluş amacı, sorumlulukları, yürüteceği hizmetler ve çalışma usul ve esaslarının yanı sıra, eşitlik birimi sorumlusunun ve uzmanlarının görev tanımları netleştirildi.

Aşağıdaki bağlantılardan Kars Yerel Eşitlik Stratejik Planına ve Kars Valiliği Eşitlik Birimi Yönergesine ulaşabilirsiniz.

Kars Yerel Eşitlik Stratejik Planı
Kars Valiliği Eşitlik Birimi Yönergesi